logo

​​KULTURFASTIGHETER ÖRESTAD AB

Kulturfastigheter Örestad AB är ett helägt dotterbolag till Örestad Holding AB.

Bolaget skall äga och hyra ut lägenheter och lokaler och endast ha hyresintekter och utgifter för värme, vatten, försäkringar mm. Förvaltningen sköts av Örestad Projekt AB och faktureras månadsvis.

Första fastigheten köptes i december 2000 i Höganäs, det var en central fastighet med 4 butiker och 10 lägenheter denna avyttrades 2008.

Ytterligare fastigheter införskaffades 2004 köptes Prins Fredrik 8 i Helsingborg med 3 lägenheter och kontor för Åkermans Ingenjörsbyrå AB.

Hantverkaren 16 i Helsingborg köptes 2007 och har 7 lägenheter och en lokal.

Tången Västar 9 införskaffades 2008, detta är en liten fastighet på Tågaborg i Helsingborg med 3 lägenheter.